Kungsbacka

Våra stadgar:

§ 1. Grundval och uppgift

1.1 EFS-gruppens mål är att på den evangelisk-lutherska bekännelsens grund främja Kristi rikes tillväxt.
1.2 EFS-gruppen arbetar för detta mål i anslutning till EFS central- och distriktsorganisation.
1.3 EFS-gruppen vill förverkliga sitt mål genom att:

§ 2. Medlemskap

Medlem kan den bli som vill verka för gruppens målsättning och arbetssätt. En förteckning ska finnas över gruppens medlemmar.

§ 3. Gruppmöte

Gruppens medlemmar kallas minst en gång per år till ett möte där beslut fattas om: